فرزانه مهری

وکیل پایه یک دادگستری

عضور کانون وکلای دادگستری مرکزایران به شماره پروانه ۷۴۴۷
دارای سابقه26 سال وکالت دادگستری وبانکی و مشاوره حقوقی شرکتهای مختلف در ایران
دارای مدرک مشاور تحصیلی از کانادا به شمارهCCG 00666
مدیر دپارتمان مهاجرت موسسه حقوقی و بین المللی ایرانیان صاعد
همکاری با خانم مینا جعفری مشاور مهاجرت استرالیا
همکاری با مشاوران و وکلای مهاجرت کانادا